Astrotypy

S hlubokým respektem k rozmanitosti života i jedinečnosti každého člověka Vám nabízím vypracování Vašeho astrotypu podle starodávného čínského učení Ham Yu. 

Díky němu můžeme společně poodhalit tajemství Vaší osobnosti prostřednictvím charakteristik čtyř zvířat, nahlédnout na plán Vaší životní cesty s pomocí hexagramů I ťingu, inspirovat se učením Feng Shui při ladění prostoru Vašeho domova a podpořit Vaše zdraví nahlédnutím do tabulky potencionálních zátěží. Výklad astrotypu nabízím ve dvou variantách buď s osobním setkáním nebo pouze písemné zpracování.

Při práci s astrotypem se můžeme rovněž zaměřit na vztahové souvztažnosti pomocí korelátů. Koreláty umožňují porovnání dvou astrotypů a zjištění vzájemných vztahových propojení ve všech oblastech společného života (emoční, inteligenční, fyzická).

Velmi ráda Vám pomohu otevřít tuto truhlici poznání, která přinese do Vašeho života přijetí a uvědomění si Vaší celistvosti a podpoří tak Vaši rovnováhu.