Zásady ochrany osobních údajů

Zásady a ochrana osobních údajů

Pokud jste mou klientkou, odběratelkou novinek nebo návštěvnicí mého níž uvedeného webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které jsou vám garantovány na základě nařízení Evropského parlamentu a Evropské Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“).

Správce

Jmenuji se Anna Taliánová a mimo jiné provozuji i webové stránky dostupné na celosvětové elektronické síti internet na adrese www.laznezenskeduse.cz (dále jen „Portál“), který navštěvujete. V rámci vašich návštěv Portálu mi sdělujete vaše osobní údaje, které následně zpracovávám jako správce osobních údajů, tzn., že určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány,  za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním osobních údajů pomáhají. Pokud se na mě budete chtít obrátit ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 602941199 nebo na e-mailové adrese: anna@laznezenskeduse.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • naplním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  •  umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamená webový server Portálu standardním způsobem vaší IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které navštívíte Portál, webové stránky, které přes Portál navštívíte, a také datum a délku vaší návštěvy Portálu. Vaše konkrétní osobní údaje získám a budu zpracovávat jen tehdy, když mi je poskytnete vy dobrovolně. Tedy při vaší registraci v rámci Portálu, při osobním setkání, zasláním objednávky, smlouvy a fakturace v tomto rozsahu, jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie z těchto seminářů a případných dalších živých akcí, kterých jste se zúčastnil/a, videozáznamy z těchto akcí, Vaše reference a další poskytnuté příspěvky uvedené pod Vaším jménem, apod.

Použití a postoupení osobních údajů

Uvedením vašich osobních údajů v rámci Portálu souhlasíte se zasíláním mých obchodních informací. Dále používám vaše osobní údaje k fakturaci a k marketingovým a smluvním účelům.

Postoupení vašich osobních údajů státním institucím a úřadům následuje jen v rámci a na základě závazných právních předpisů.

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

  • poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození a další informace uvedené v předchozím bodě, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, apod.);
  • vedení účetnictví

jste- li zákazníkem/cí, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů;

  • marketing – zasílání newsletterů a využívání ostatních souvisejících marketingových nabídek

vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem/cí, činím to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od vaší poslední objednávky,

Pokud nejste mým zákazníkem/cí, zasílám vám newslettery a ostatní marketingové nabídky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • pokročilý marketing na základě souhlasu

pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám, spravuji a zpracovávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší lhůtu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či nabídku produktů a služeb vám zasílám, jste-li klient/ka, zákazník/ice na základě mého oprávněného zájmu. Pokud jím/jí ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, a to na mojí e-mailovou adresu anna@laznezenskeduse.cz

Cookies

Při procházení Potrálu zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na Portálu zdržíte a ze které webové stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Portál lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete ve Vašem internetovém prohlížeči deaktivovat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou smluvně zavázáni chránit vaše osobní údaje v případě, že s nimi přijdou jakkoliv do styku. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe s tím, že tito zpracovatelé budou příslušným způsobem řádně, smluvně zavázáni k dodržování veškerých povinností zpracovatelů osobních údajů s příslušnými povinnostmi směřujícími k ochraně vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno pouze v rámci území států Evropské Unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto vašich práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu uvedeného výše. Máte právo na informace, které jsou poskytovány již touto informační stránkou obsahující zásady zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup k vašim osobním údajům mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování v rozporu s GDPR, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesla námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah spravování a zpracovávání osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení, apod.).

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě ve lhůtě 30 dní ode dne doručení žádosti o přenos.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenuta). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz stanovuji lhůtu 15 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla takovéto případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním zprávy z kontaktního formuláře nebo odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře dostupných v rámci Portálu potvrzujete, že jste seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách, případně Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytl/a.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 18.5.2021.